Strattos S7 được xây dựng xung quanh khung carbon ACX đi kèm với thiết kế mới. Được thiết kế với hình học xe đạp đường để cung cấp hiệu suất tốc độ tối đa. Nó có tính năng bánh xe không săm sẵn sàng cho lực kéo tối đa. Strattos S7, tăng tốc độ của bạn.

ACX PERFORMANCE ROAD, 130MM O.L.D., INTERNAL ROUTE, DI2 READY

ACX PERFORMANCE ROAD, ALLOY TAPER STEERER

-

FSA NO.42/ACB, TAPER ID:42/52MM

ENTITY XPERT, ALLOY, 90MM(48-51), 110MM(54-60)

ENTITY XPERT, ALLOY, 400MM(48-51), 420MM(54-60)

SHIMANO 105 RD-R7000-SS

SHIMANO 105 ST-R7000

SHIMANO PRESS-FIT BB

SHIMANO 105 FC-R7000 50X34T

SHIMANO 105 CS-R7000, 11-SPEED 11-30T

KMC X-11

-

SHIMANO 105 BR-R7000

ENTITY TUBELESS READY RIMS WITH ALLOY HUB

PERFORMANCE TIRES, 700X28C

ENTITY AION, STEEL RAIL

ENTITY XPERT, ALLOY, 27.2X350MM

700C

BLACK ORANGE RED

ACX PERFORMANCE ROAD, 130MM O.L.D., INTERNAL ROUTE, DI2 READY

ACX PERFORMANCE ROAD, ALLOY TAPER STEERER

-

FSA NO.42/ACB, TAPER ID:42/52MM

ENTITY XPERT, ALLOY, 90MM(48-51), 110MM(54-60)

ENTITY XPERT, ALLOY, 400MM(48-51), 420MM(54-60)

SHIMANO 105 RD-R7000-SS

SHIMANO 105 ST-R7000

SHIMANO PRESS-FIT BB

SHIMANO 105 FC-R7000 50X34T

SHIMANO 105 CS-R7000, 11-SPEED 11-30T

KMC X-11

-

SHIMANO 105 BR-R7000

ENTITY TUBELESS READY RIMS WITH ALLOY HUB

PERFORMANCE TIRES, 700X28C

ENTITY AION, STEEL RAIL

ENTITY XPERT, ALLOY, 27.2X350MM

700C

BLACK ORANGE RED

Sản phẩm cùng loại