Ở đây bạn là phiên bản tay áo của áo Giada! Đối với những ngày nóng nhất và cho bạn những người muốn tránh dòng tan. Được làm bằng vải Energy Microsense nhẹ và thoáng khí.

Sản xuất tại Ý.