Redux khí hồ sơ cao khí động học. Phần dưới được làm bằng Coolmax, vải có khả năng quản lý độ ẩm tối ưu. Còng được làm bằng hiệu suất cao Lycra Monica với một va li chống trượt.